วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ARTI-3319-kritsada-Wordpressthai

http://wordpressthai.com/

เริ่มต้นการเรียนการสอนวันที่17 โดยเลื่อนวันสอบไปเป็นวันที่ 18 เมษายน ผู้สอนตรวจดูโครงการวิจัยและให้ศึกษาชื่อโครงการภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และศึกษาข้อมูลวิจัยให้ละเอียด และให้เข้าไปศึกษาเว็บไซต์  http://wordpressthai.com/ ที่อาจารย์เป็นผู้สร้างขึ้นและดาวน์โหลดแตกไฟล์ไว้เพื่อจะศึกษาในวันต่อมา